Socionomer inom Palliativ vård

Socionomer inom Palliativ vård

Medlemsbrev 1 2017

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Fri, January 27, 2017 11:12:49

Medlemsbrev nr 1, 2017

Vi i styrelsen vill hälsa alla gamla och nytillkomna medlemmar god fortsättning på det nya året. Vi hoppas att vi ses på fortbildningsdagarna den 30-31 mars. Inbjudan har sänts ut men vi bifogar dem i utskicket för säkerhets skull. Vi kommer att hålla årsmöte den 31 mars, inbjudan och dagordning kommer inom kort.

Medlemsavgift 2017, senast 31 januari

Vi vill påminna igen om att avgiften för 2017 ska vara oss tillhanda senast den 31 januari med anledning av tidskriftens önskan om nya adressregister för året. Vi vill vädja till er, vid adressändring använd föreningens mailadress. Det är också mycket bra att ange ett namndet finns ett namn på den betalningen gäller, det finns inga möjligheter för oss att göra efterforskningar hos bank, och i det här fallet arbetsgivare, för att försöka hitta vem det kan gälla.

Ny styrelse

Som vi tidigare meddelat söker vi tre personer som vill sitta i styrelsen, en plats är vakant sedan tidigare och två styrelsemedlemmar vill inte förnya sitt uppdrag. Ordförande väljs om varje år, och jag som närvarande har uppdraget ställer gärna mig till förfogande för omval. Vi har ju ingen valberedning så hör av er till någon i styrelsen om ni är nyfikna på vad det kan innebära att vara med.

Övrigt

Under februari kommer Universitetskanslerämbetet redovisa sitt uppdrag att föreslå en utbildningsplan för kuratorer i hälso- och sjukvård till Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet. Detta som en del i den process som ska leda fram till en legitimering av kuratorer. Det ska bli spännande att följa!

För styrelsen

Lena Andrén

Ordförande