Socionomer inom Palliativ vård

Socionomer inom Palliativ vård

Medlemsbrev nummer 4

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Mon, December 19, 2016 07:54:07

Hej alla medlemmar!

Här kommer årets sista medlemsbrev. Kanske någon av er funderat på vad vi i styrelsen gjort under hösten… jo, vi har haft fullt upp med att planera för nästa års fortbildningsdagar. Som ni vet så firar föreningen 15-års jubileum och vi beslutade på senaste årsmöte att vi skulle göra något extra.

Sen har vi också tagit tag med hemsidan, tanken var att det skulle finnas en ny med den nya logotypen, innan nästa tidning kommer i era brevlådor, men vi är tyvärr försenade.

Fortbildningsdagar

Gör plats i era almanackor! Den 30-31 mars 2017 har vi planerat för två fortbildningsdagar i Stockholm, i lokaler nära Slussen.

Torsdagen den 30 mars startar vi 10.30 för att ni ute i landet ska ha en möjlighet att ta er till Stockholm samma morgon, och på fredagen den 31 mars avslutar vid 14.30–15.

Första dagen är tänkt att vi ska fokusera på oss själva, om ledarskap i yrkesrollen. Dag två kommer att fokusera på arbetsmetoder och barn för att avslutas om ett projekt som tar avstamp kring tankar om vår egen död.

Vi har i skrivande stund några detaljer kvar för en slutlig version av programmet och kan förhoppningsvis presentera en inbjudan inom den närmaste veckan.

Vi planerar även för en gemensam middag på kvällen den 30 mars.

Årsmöte 2017

Under fortbildningsdagarna kommer vi även hålla ett årsmöte. I år har vi ingen valberedning då vi inte lyckats få någon att ta på sig det uppdraget.

Styrelsen ska bestå av fyra medlemmar samt ordförande enligt föreningens stadgar. På nästa årsmöte behöver tre nya medlemmar väljas in. En plats är vakant sedan förra årsmötet och två medlemmar har meddelat att de inte vill förnya sitt uppdrag. Ordförande väljs enligt stadgarna varje år.

Vi vill därför vädja till dig att kontakta oss om du kan tänka dig ett styrelseuppdrag eller vill nominera någon som skulle vara lämplig.

För styrelsen

Lena Andrén

Ordförande