Socionomer inom Palliativ vård

Socionomer inom Palliativ vård

Medlemsbrev 2, 2016

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Thu, July 07, 2016 09:53:56Medlembrev 2016, nr 2

Hej,

Här kommer ett senkommet medlemsbrev, så jag gissar att många av er redan njuter av behövlig ledighet och vi andra längtar att få börja.

Anledningen till att jag varit så sen att skriva beror på att jag tagit hand om min far. Han vårdas palliativt och fluktuerar i sitt allmäntillstånd sedan några veckor tillbaka och blir stadigt sämre. Han ligger på en lungklinik på ett sjukhus inte långt från Stockholm och som jag ser blir han väl omhändertagen, även vi anhöriga blir väl omhändertagna. Mina tankar om hur viktig den palliativa vården är och att den borde bli tillgänglig för fler blir än påtagligare när jag nu själv får uppleva hur det kan vara att leva med en svårt sjuk närstående. Men jag är glad att jag har de kunskaper och erfarenheter jag har som kurator för både min egen del och för mina nära.

Som ordförande sitter jag även med i styrelsen för Nationella rådet för palliativ vård, NRPV som SIP är en del av. Förutom att NRPV anordnar en nationell konferens vart annat år, ger de ut tidningen som ingår i medlemskapet i SIP, du hittar mer information om föreningen på www.nrpv.se.

På det styrelsemötet jag hunnit närvara vid så diskuterades frågan hur man ska kunna öka kunskapen kring vad palliativ vård innebär även för allmänheten, förslagen var många och även hur en sådan kampanj skulle kunna finansieras. Det känns spännande att få vara delaktig i att utveckla och bredda kunskapen inom vårt område.

Vår förening är en liten kugge för att göra det möjligt att fortsätta sätta fokus på hur viktigt det är att få stöd i livets slut för både patienter och närstående, liten men oerhört viktig. Vi i styrelsen skrev i det förra medlemsbrevet att vi behöver fler personer som engagerar sig i föreningen, en styrelsemedlem och två personer till valberedningen men ingen har hört av sig… Jag vet inte varför men det är tråkigt. Det tar inte mycket tid i anspråk men ger så mycket tillbaka. Hör av er!

Vid pennan

Lena Andrén

Tips!

Svenskt palliativt nätverk, som också är en del av NRPV ger ut månatliga kostnadsfria elektroniska nyhetsbrev så skriv till infospn@stockholmssjukhem.se och uppge namn, ev. profession o arbetsplats samt e-postadress dit du vill ha nyhetsbrevet.