Socionomer inom Palliativ vård

Socionomer inom Palliativ vård

Medlemsbrev 1 2018

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Thu, February 15, 2018 10:50:03

Hej alla nya och gamla medlemmar!

Just nu innan vi fått ordning på medlemsregister och maillistor så kan det hända att några av er som avsagt sig fortsatt medlemskap ändå får detta brev, ge oss lite tid så hinner vi så småningom ikapp.

Pensionär och resurs
I år är det fler som skrivit och berättat att ni går i pension, några av er har valt att fortsätta ert medlemskap och andra inte. Vi i styrelsen diskuterade om det fanns något sätt att behålla er som en resurs i föreningen och för de nya som kommer i ert ställe. Ett förslag var att äldre pensionerade medlemmar skulle kunna fortsätta sitt medlemskap gratis. Har ni några idéer så kontakta oss gärna. Vi återkommer till frågan på årsmötet.

Svensk kuratorsförening
Vi fick för några veckor sedan kontakt med Kristina Kolterud, ordförande i Svensk kuratorförening och började diskutera hur vi skulle hitta ett sätt att fortsättningsvis ha ett närmare sammarbete dels vid remissvar men vi funderade även på om vi kunde underlätta för de medlemmar som var med i båda föreningarna. Ni som har ett dubbelt medlemskap, kan ni maila oss så vi kan få en uppfattning om hur många ni är, använd kontakt@fsip.se, och skriv i ämnesraden på meddelandet att ni är med i kuratorsföreningen.
Tack på förhand!

Årsavgift – sista utrop!
Sätt in 200 kronor, studenter och pensionärer sätter in 100 kr på bankgiro 5425-0394. Glöm inte att på kontakt@fsip.se göra ev adressändringar.

Årsmöte
Föreningens årsmöte kommer att gå av stapeln under Nationella konferensens andra dag, den 22 mars. Styrelsen har redan börjat förbereda genom att kontakta revisorer och valberedning. Vi kommer troligtvis behöva två nya personer till styrelsen samt en person som är villig att ta överordförandeskapet. Är det så att du, eller någon du känner är villig att engagera sig i föreningen, hör av dig – så förmedlar vi ditt namn till valberedningen.

Nationella konferensen
Vi vill åter påminna om Nationella konferensen i palliativ vård 2018, som medlem har ni rabatt på avgiften.
https://mkon.nu/5e_nationella_konferensen_for_palliativ_vard

Hälso- och-sjukvårdskurator
Regeringen beslutade om en lagrådsremiss till lagrådet torsdagen den 1 februari. Proposition går till riksdagen senast 20 mars. I lagrådsremissen aviseras ett senareläggande av ikraftträdande med 6 månader till 1 juli 2019.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/legitimation-for-halso--och-sjukvardskuratorer/

Facebook
Och till sist, glöm inte facebook! Vi har ju en sluten grupp, endast för medlemmar.
https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit

För styrelsen

Lena Andrén
Ordförande

Medlemsbrev 4

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Wed, November 08, 2017 10:50:47

Medlemsbrev 4, 2017

Hejsan!

Nu rullar hösten in och det är Ok att kura ihop i soffan med tända ljus utan tanke på att samla ihop nog med D-vitamin som ska klara en till våren…

Styrelsen har haft två styrelsemöten efter sommaruppehållet , vi träffades på Stockholms sjukhem för en heldags träff i mitten av september. Vi i styrelsen träffas en gång per år och i övrigt har vi telefonmöten. I år kommer vi att koncentrera oss på att få till en ny hemsida och se över texter, förhoppningsvis kanske vi kan visa något resultat närmare jul. Vi beslöt också att se över var i landet vi har medlemmar och var vi kanske ska kontakta kollegor för att visa att vi finns. Till det får vi hjälp av en socionompraktikant från Ersta Sköndal.

I övrigt kommer styrelsen att ägna tid åt att försöka hitta sätt att underlätta arbetet med vårt administrativa arbete, som att lägga upp föreningens dokument i ett lagringsmoln. Det finns idag över 200 dokument nedsparade på olika lagringsutrymmen som vi framöver kommer ha sparade på ett säkert sätt, tillgängliga för hela styrelsen, oavsett var man befinner sig. Idag finns ca 8 pärmar med material från styrelsens tidigare arbete och det är ohållbart att inte försöka minimera vad vi sparar och hur.

Under senaste styrelsemötet framkom att det har varit lite si och så med leverans av tidningen för några i styrelsen. Jag vet inte hur ni andra haft det men jag försöker göra så att jag sänder en notis till er när jag får den så ni kan vara uppmärksamma om ert exemplar kommer som det ska och om inte hör av er till styrelsen. Det senaste jag fått kom för ca två veckor sedan.

Jag är lite nyfiken på nätverk, här i Stockholm finns ett nätverk för kuratorer inom geriatrik och palliativ vård sedan många år och som träffas regelbundet men jag skulle vilja veta hur det ser ut i övriga Sverige, snälla skriv några ord till vår mailadress vare sig ni tillhör ett eller inte och gärna lite om nätverket är kopplat till någon organisation eller klinik, hur många ni är och hur länge nätverket funnits. E-post: kontakt@fsip.se

Jag vill åter påminna om Nationella konferensen i palliativ vård 2018, var ute i god tid så kan ni förutom rabatten medlemskapet ger er, även ta del av rabatten för en tidig anmälan.

https://mkon.nu/5e_nationella_konferensen_for_palliativ_vard

Föreningens årsmöte kommer att gå av stapeln under konferensens andra dag, den 22 mars.

Och till sist, glöm inte facebook! Vi har ju en sluten grupp, endast för medlemmar.

https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit

För styrelsen

Lena Andrén
OrdförandeMedlemsbrev 2 2017

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Mon, March 13, 2017 12:04:32

Medlemsbrev 2

Hej alla nya och gamla medlemmar!

Det såg lite dystert ut i början av året då ganska många medlemmar valde att inte förnya sitt medlemskap, vi förstod dock snart att det dels berodde på pensionsavgångar och dels att några gått vidare till andra verksamheter. Nu är vi dock tillbaka till förra årets antal, fler nya kuratorer som inte tidigare varit med har anslutit sig, vilket är mycket roligt.

Det finns fortfarande platser kvar till fortbildningsdagarna!

Ta kontakt med styrelsen om ni vill göra en anmälan, kontakt@fsip.se . Det är även möjligt att välja att delta en dag om det är svårt att närvara vid båda.

Ni vet alla att vi i samband med fortbildningsdagarna har årsmöte den 31/3, glöm dock inte att ni, även om ni valt att inte delta på fortbildningsdagarna, ändå är välkomna till årsmötet.

Vi i styrelsen har vid olika tillfällen under verksamhetsåret ”tjatat” att vi behöver personer till styrelsen och till en valberedning men vi får ingen respons. Vi behöver minst två personer till styrelsen helst tre därutöver två personer till en valberedning, så för sista gången innan vi syns på årsmötet:

Finns det någon därute som kan höra av sig?
Nån annan gör det inte!
Ni vet var vi finns.Så till något helt annat...

Facebook

För några dagar sedan fick vi ett mail från en medlem kring hur svårt det kan vara att få möta barn i familjer, hur gör man när de inte vill, hur når man dem... Gissningsvis bär vi alla ibland på en frustration kring detta men hur kan vi stötta varandra? Några av oss är med i föreningens Facebook- grupp, där händer tyvärr inte mycket men vi kan kanske damma av den för frågor och diskussioner i olika ämnen. Vi vet att en del inte får använda FB på arbetstid men kanske kan det att ordna med arbetsgivaren att för detta ändamål göra undantag.

Här är länk till sidan; https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit/

Legitimationsfrågan

Den 21/2 har UKÄ, Universitetkanslerämbetet lagt ett förslag till regeringen på en utbildning för Kurator inom hälso- och sjukvård. Ännu ett steg mot legitimation!

http://www.uka.se/nyheter/2017-02-21-halso--och-sjukvardskuratorsexamen-bor-omfatta-60- hogskolepoang.html

Vi som redan arbetar kommer det finnas övergångsregler för men det är oklart hur de kommer att se ut. Socialstyrelsen har i sin rapport om legitimation för kuratorer inom Hälso-och sjukvård tagit upp detta:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-21

För styrelsen

Lena Andrén Ordförande
Fortbildningsdagar 30-31 mars 2017

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Mon, February 13, 2017 12:42:08

INBJUDAN
Att leda sig själv i rollen som kurator
Familjer i palliativ vård

Varmt välkomna till årets fortbildningsdagar i Stockholm önskar vi i styrelsen. 2017 firar föreningen sitt 15-års jubileum och vi har därför planerat för två dagars utbildning och hoppas att ni även på kvällen den 30 mars vill äta en middag med oss på Gondolen. Som tidigare är även dagarna öppna för icke medlemmar så sprid gärna inbjudan till kollegor. Vi kan tyvärr inte ta på oss att hjälpa till med logi men om ni har speciella behov så hör av er så kanske vi kan ge tips.

Anmälan:

Preliminär anmälan görs på kontakt@fsip.se före den 28 februari, anmäl också om du vill äta middag på kvällen den 30/3. Vi sänder därefter ut fakturor. Gondolens meny fastställs först tre veckor innan vårt besök så vi återkommer med ett menyförslag när vi vet mer. Vi behöver också på anmälan få besked om du har någon form av allergi.

Kostnader för deltagande: 3-rätters middag:

Medlem 1 450 kr Medlem 350 kr

Icke medlem 1 980 kr Icke medlem 550 kr

I priset ingår kaffe och lunch båda dagarna

Plats:

Saturnus Konferens Slussen AB, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm.
Se http://saturnuskonferens.se/

Program:

Dag 1, torsdag den 30/3

10.30 Registrering och kaffe, serveras i vår lokal

11 SIP-15 år, vart är vi på väg?

12 Lunch

12.45 Pamela von Sabljar

13.45 Workshop med fika, buffé mellan 14–15.45

15.30 Pamela von Sabljar

16.00 Medicinsk Yoga

17.00 Avsluta dagen

Dag 2, fredag den 31/3

9.00 Inledning och Årsmöte

9.45 Kaffe, serveras mellan 8-10 som buffé

10.00 Beardslees familjeintervention

11.00 Cambridge, studierapport

12.00 Lunch

13.00 DöBra

14.30 Avslut


Välkommen med din anmälan till kontakt@fsip.se före den 28 februari!


Medlemsbrev 1 2017

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Fri, January 27, 2017 11:12:49

Medlemsbrev nr 1, 2017

Vi i styrelsen vill hälsa alla gamla och nytillkomna medlemmar god fortsättning på det nya året. Vi hoppas att vi ses på fortbildningsdagarna den 30-31 mars. Inbjudan har sänts ut men vi bifogar dem i utskicket för säkerhets skull. Vi kommer att hålla årsmöte den 31 mars, inbjudan och dagordning kommer inom kort.

Medlemsavgift 2017, senast 31 januari

Vi vill påminna igen om att avgiften för 2017 ska vara oss tillhanda senast den 31 januari med anledning av tidskriftens önskan om nya adressregister för året. Vi vill vädja till er, vid adressändring använd föreningens mailadress. Det är också mycket bra att ange ett namndet finns ett namn på den betalningen gäller, det finns inga möjligheter för oss att göra efterforskningar hos bank, och i det här fallet arbetsgivare, för att försöka hitta vem det kan gälla.

Ny styrelse

Som vi tidigare meddelat söker vi tre personer som vill sitta i styrelsen, en plats är vakant sedan tidigare och två styrelsemedlemmar vill inte förnya sitt uppdrag. Ordförande väljs om varje år, och jag som närvarande har uppdraget ställer gärna mig till förfogande för omval. Vi har ju ingen valberedning så hör av er till någon i styrelsen om ni är nyfikna på vad det kan innebära att vara med.

Övrigt

Under februari kommer Universitetskanslerämbetet redovisa sitt uppdrag att föreslå en utbildningsplan för kuratorer i hälso- och sjukvård till Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet. Detta som en del i den process som ska leda fram till en legitimering av kuratorer. Det ska bli spännande att följa!

För styrelsen

Lena Andrén

OrdförandeMedlemsbrev nummer 4

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Mon, December 19, 2016 07:54:07

Hej alla medlemmar!

Här kommer årets sista medlemsbrev. Kanske någon av er funderat på vad vi i styrelsen gjort under hösten… jo, vi har haft fullt upp med att planera för nästa års fortbildningsdagar. Som ni vet så firar föreningen 15-års jubileum och vi beslutade på senaste årsmöte att vi skulle göra något extra.

Sen har vi också tagit tag med hemsidan, tanken var att det skulle finnas en ny med den nya logotypen, innan nästa tidning kommer i era brevlådor, men vi är tyvärr försenade.

Fortbildningsdagar

Gör plats i era almanackor! Den 30-31 mars 2017 har vi planerat för två fortbildningsdagar i Stockholm, i lokaler nära Slussen.

Torsdagen den 30 mars startar vi 10.30 för att ni ute i landet ska ha en möjlighet att ta er till Stockholm samma morgon, och på fredagen den 31 mars avslutar vid 14.30–15.

Första dagen är tänkt att vi ska fokusera på oss själva, om ledarskap i yrkesrollen. Dag två kommer att fokusera på arbetsmetoder och barn för att avslutas om ett projekt som tar avstamp kring tankar om vår egen död.

Vi har i skrivande stund några detaljer kvar för en slutlig version av programmet och kan förhoppningsvis presentera en inbjudan inom den närmaste veckan.

Vi planerar även för en gemensam middag på kvällen den 30 mars.

Årsmöte 2017

Under fortbildningsdagarna kommer vi även hålla ett årsmöte. I år har vi ingen valberedning då vi inte lyckats få någon att ta på sig det uppdraget.

Styrelsen ska bestå av fyra medlemmar samt ordförande enligt föreningens stadgar. På nästa årsmöte behöver tre nya medlemmar väljas in. En plats är vakant sedan förra årsmötet och två medlemmar har meddelat att de inte vill förnya sitt uppdrag. Ordförande väljs enligt stadgarna varje år.

Vi vill därför vädja till dig att kontakta oss om du kan tänka dig ett styrelseuppdrag eller vill nominera någon som skulle vara lämplig.

För styrelsen

Lena Andrén

OrdförandeMedlemsbrev 2, 2016

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Thu, July 07, 2016 09:53:56Medlembrev 2016, nr 2

Hej,

Här kommer ett senkommet medlemsbrev, så jag gissar att många av er redan njuter av behövlig ledighet och vi andra längtar att få börja.

Anledningen till att jag varit så sen att skriva beror på att jag tagit hand om min far. Han vårdas palliativt och fluktuerar i sitt allmäntillstånd sedan några veckor tillbaka och blir stadigt sämre. Han ligger på en lungklinik på ett sjukhus inte långt från Stockholm och som jag ser blir han väl omhändertagen, även vi anhöriga blir väl omhändertagna. Mina tankar om hur viktig den palliativa vården är och att den borde bli tillgänglig för fler blir än påtagligare när jag nu själv får uppleva hur det kan vara att leva med en svårt sjuk närstående. Men jag är glad att jag har de kunskaper och erfarenheter jag har som kurator för både min egen del och för mina nära.

Som ordförande sitter jag även med i styrelsen för Nationella rådet för palliativ vård, NRPV som SIP är en del av. Förutom att NRPV anordnar en nationell konferens vart annat år, ger de ut tidningen som ingår i medlemskapet i SIP, du hittar mer information om föreningen på www.nrpv.se.

På det styrelsemötet jag hunnit närvara vid så diskuterades frågan hur man ska kunna öka kunskapen kring vad palliativ vård innebär även för allmänheten, förslagen var många och även hur en sådan kampanj skulle kunna finansieras. Det känns spännande att få vara delaktig i att utveckla och bredda kunskapen inom vårt område.

Vår förening är en liten kugge för att göra det möjligt att fortsätta sätta fokus på hur viktigt det är att få stöd i livets slut för både patienter och närstående, liten men oerhört viktig. Vi i styrelsen skrev i det förra medlemsbrevet att vi behöver fler personer som engagerar sig i föreningen, en styrelsemedlem och två personer till valberedningen men ingen har hört av sig… Jag vet inte varför men det är tråkigt. Det tar inte mycket tid i anspråk men ger så mycket tillbaka. Hör av er!

Vid pennan

Lena Andrén

Tips!

Svenskt palliativt nätverk, som också är en del av NRPV ger ut månatliga kostnadsfria elektroniska nyhetsbrev så skriv till infospn@stockholmssjukhem.se och uppge namn, ev. profession o arbetsplats samt e-postadress dit du vill ha nyhetsbrevet.Enkät

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Tue, May 03, 2016 14:20:34

Efter önskemål från Inger Benkel vill vi i styrelsen hjälpa till att förmedla nedanstående;

Hej alla kolleger.

Jag sitter med i en referensgrupp i en av EAPC:s (European Association for Palliative Care) grupper som håller på att arbeta med olika yrkesprofessioner arbetsområden inom palliativ vård och deras utbildningar. Nu håller gruppen på att identifiera hur arbetsområdet för socionomer i palliativ vård ser ut i olika delar av Europa. De har gjort en enkät och skickar ut den till alla länder i Europa och hoppas på många svar. För oss i Sverige kan det vara av värde att kunna visa hur vi gör och våra utbildningar och att det kanske kan vara ett argument om vi måste bevaka vår kompetens i palliativ vård någon gång och att vi då kan jämföra oss med övriga Europa.

Så min fråga till er är om ni kan tänka er att svara på enkäten. Den tar c a 15-20 min att göra och ni kommer direkt till enkäten på länken nedan. Skickar med deras mail här så ni kan se. Har du några frågor maila gärna mig

Hoppas många av er har möjlighet att delta

Med vänlig hälsning

Inger Benkel

Kurator/socionom

Palliativa sektionen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

inger.benkel@vgregion.se

Dear Colleagues, Many thanks for agreeing to send this out to all the palliative care social workers in your organisations. Could we please ask them to return them to Professor Maria Wasner by May 20th. She is copied into this email thank you so much. It will really help to promote the role of palliative care social worker.

https://www.umfrageonline.com/s/b52f68a

Kind Regards Pam Firth and Karl Bitschnau

Pam Firth

Independent Consultant in Psychosocial Palliative Care.

International Palliative Care Social Work Expert

Co Chair EAPC Social Work Task Force

Tel. 441727851892

Email.p.firth97@btinternet.com