Socionomer inom Palliativ vård

Socionomer inom Palliativ vård

Enkät

AktuelltPosted by Jessica Mellquist Tue, May 03, 2016 14:20:34

Efter önskemål från Inger Benkel vill vi i styrelsen hjälpa till att förmedla nedanstående;

Hej alla kolleger.

Jag sitter med i en referensgrupp i en av EAPC:s (European Association for Palliative Care) grupper som håller på att arbeta med olika yrkesprofessioner arbetsområden inom palliativ vård och deras utbildningar. Nu håller gruppen på att identifiera hur arbetsområdet för socionomer i palliativ vård ser ut i olika delar av Europa. De har gjort en enkät och skickar ut den till alla länder i Europa och hoppas på många svar. För oss i Sverige kan det vara av värde att kunna visa hur vi gör och våra utbildningar och att det kanske kan vara ett argument om vi måste bevaka vår kompetens i palliativ vård någon gång och att vi då kan jämföra oss med övriga Europa.

Så min fråga till er är om ni kan tänka er att svara på enkäten. Den tar c a 15-20 min att göra och ni kommer direkt till enkäten på länken nedan. Skickar med deras mail här så ni kan se. Har du några frågor maila gärna mig

Hoppas många av er har möjlighet att delta

Med vänlig hälsning

Inger Benkel

Kurator/socionom

Palliativa sektionen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

inger.benkel@vgregion.se

Dear Colleagues, Many thanks for agreeing to send this out to all the palliative care social workers in your organisations. Could we please ask them to return them to Professor Maria Wasner by May 20th. She is copied into this email thank you so much. It will really help to promote the role of palliative care social worker.

https://www.umfrageonline.com/s/b52f68a

Kind Regards Pam Firth and Karl Bitschnau

Pam Firth

Independent Consultant in Psychosocial Palliative Care.

International Palliative Care Social Work Expert

Co Chair EAPC Social Work Task Force

Tel. 441727851892

Email.p.firth97@btinternet.com

Årsmöte 2015

AktuelltPosted by Martina Friden Thu, March 05, 2015 10:53:00
Till medlemmarna i SiP!

Välkommen till föreningens årsmöte den 17 april 2015

Plats: ABF:huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Tid: 13.00 -14.15

Handlingar inför årsmötet skickas ut ca 1-2 veckor innan.

2015-03-03

Styrelsen


Dagordning vid Årsmöte i Stockholm,
ABF-huset, Sveavägen 41

17april 2015 kl 13.00- 14.15

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för dagens möte.

2. Val av justeringsmän

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

4. Verksamhetsberättelse

5. Ekonomisk berättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Ersättning till styrelse och revisorer

9. Fastställande av budget

10. Fastställande av årsavgift

11. Val av ordförande, övr. styrelseledamöter, revisorer och valberedning

12. Information om/från Nationella rådet

13. Face book på hemsidan

14. Ny logga?

15. Årlig översyn av Kvalitetskriterier för socionomer/kuratorer inom

palliativvård.

17. Information om arbete med ”varför socionom i palliativ vård”

18. Plats för nästa årsmöte och studiedag/Nationell Konferens

19. Övriga frågorFORTBILDNINGSDAG

AktuelltPosted by Martina Friden Wed, January 07, 2015 21:06:51

Välkomna till årets fortbildningsdag i Stockholm

fredagen 17:e april 2015, klockan 9.00-16.30.

i ABF-huset på Sveavägen 41

"Lajks i palliativ vård" Hur sociala medier, glädjeämnen trots lidande och konflikter i vardagen påverkar patient och närstående.

medverkande; Sara Natt och Dag, Lotta Gray och Barbro Lennéer Axelson

Sara Natt och Dag, socionom och arbetar som kurator på Karolinska Universitets Sjukhuset, författare och forskare.

Lotta Gray, festredaktör på Hänt i veckan, bloggare och före detta cancerpatient.

Barbro Lennéer Axelson, universitetslektor på Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet, leg. psykoterapeut och författare.

Program;

09.00-09.30 registrering och kaffe

09.30-11.30 "Den sjuka bloggen - så påverkas patienter, närstående och vårdgivare" med Sara Natt och Dag och Lotta Gray

11.30-12.00 Senaste nytt om kuratorslegitimation

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15 Årsmöte

14.15-14.30 Fikapaus

14.30-16.30 "Kris och sorg utlöser också oenigheter -om konflikthantering. Att söka källor till livslust - trots oro och lidande" med Barbro Lennéer Axelson

Deltagaravgift; 800 kr för medlemmar och 1200 kr för icke medlemmar. Lunch och övrig förtäring ingår. Meddela matallergi. Avgiften sätts in på föreningens bankgiro 5425-0394

Anmälan, namn och arbetsplats, mailas senast 30 mars till:

Inger Benkel: inger.benkel@vgregion.se

OBS!! Platsantalet är begränsat, fört till kvarn gäller.

fortbildningsdag 17 april 2015

AktuelltPosted by Martina Friden Tue, October 14, 2014 07:25:45
Hej alla kära medlemmar och icke medlemmar!
Nu är det dags för vår FORTBILDNINGSDAG!

Den kommer äga rum i Stockholm den 17:e april 2015. Boka dagen redan nu.
Mer info om Lokal och tider kommer ut under hösten.

Temat är: Kommunikation i svåra livssituationer inom palliativ vård

Sara Natt och Dag kommer tillsammans med en patient de kommer prata om vad bloggandet innebär och betyder för patient och personal.
Barbro Lenneér-Axelsson kommer prata om lust- leda- lidande och konflikter.
Vi kommer äver få en uppdatering om var legetiomationsfrågan befinner sig.

uppdatering hemsida 140709

AktuelltPosted by Admin. för SiP Wed, July 09, 2014 12:36:53
Hej kära medlemmar. Vi har haft lite stuligt med hemsidan. Nu ska allt vara igång igen och vi hoppas att det inte blir fler hinder. Vi har lagt till ny litteratur, kom gärna in med fler tips!!


Info. från den 3e Nationella Palliativa Konferensen

AktuelltPosted by Admin Mon, April 07, 2014 12:41:41
Nu har den 3:e Nationella Palliativa Konferensen genomförts i Göteborg 4 -5 mars under tema Palliativ vård överallt – till alla som behöver. Konferensen innehöll plenarföreläsningar och sessionsföreläsningar i olika ämnen utifrån olika symtom och diagnoser, utifrån hörnstenarna i palliativ vård och utifrån olika perspektiv. Det fanns workshops där man kunde få pröva på olika aktiviteter som kan finnas inom palliativ vård.

Föreningen hade sitt årsmöte på konferensen och handlingar från mötet kommer att sändas ut till alla medlemmar när de är justerade.Förifylld bankgiroavi för medlemsavgift!

AktuelltPosted by Admin Fri, January 31, 2014 15:13:02

Enligt önskemål skulle en förifylld bankgiro avi för medlemsavgift skapas! Exempel i PDF format för utskrift bifogas nedan!

/ smiley AdminNytt medlemsår

AktuelltPosted by Admin Sun, January 26, 2014 13:27:43
Då har vi kommit en bit in i januari på det nya medlemsåret. Det är nu dags att betala in 2014 års medlemsavgift.

Vi hoppas att ni har möjlighet att komma till de spännande dagarna i Göteborg i början av mars, då även årsmötet kommer att äga rum. - Vi ses!« PreviousNext »